Doelgroepen flexwonen

Flexwonen is niet voor iedereen bedoeld. Maar iedereen kan in een situatie komen waarin op korte termijn woonruimte nodig is. Dan ben je zomaar ineens spoedzoeker en ben je blij met een passende oplossing, ook als die maar tijdelijk is.

Flexwonen is geen alternatief voor een woning, maar voor géén woning

Snel toegankelijke en betaalbare woonruimte is vaak lastig te vinden en bij schaarste kom je er ook niet zo maar voor in aanmerking. De woningmarkt in Nederland is nog lang niet in staat om aan de veranderende vraag van veel van deze woningzoekenden tegemoet te komen. We schatten het aantal (vooral kleine) huishoudens dat op enig moment behoefte heeft aan vormen van flexwonen op zo’n anderhalf miljoen. Die behoefte kan om veel redenen ontstaan. Bij voorbeeld:

  • Omdat je in een andere stad gaat studeren,
  • Omdat je uit Syrië of Oekraïne bent gevlucht en hier asiel of opvang krijgt,
  • Omdat je in Budel woont, maar voor een half jaar een baan in Leeuwarden krijgt
  • Omdat het niet langer gaat met je partner en die met de kinderen in jullie huis blijft
  • Omdat je een tijdje zorg nodig had, maar nu weer op eigen benen verder kunt
  • Omdat je bedreigd wordt in je huidige woning en er echt snel weg moet
  • Omdat je uit Polen komt en hier via een uitzendbureau tijdelijk komt werken
  • Omdat je als mantelzorger iemand bij staat en daar tijdelijk bij in de buurt wil zijn

Lees verder> 

 


 

Uitgelicht