Normering en certificering

Naast wet- en regelgeving van de overheid zijn er ook door marktpartijen zelf ontwikkelde normen of keurmerken die tot doel hebben een minimale huisvestingskwaliteit te bepalen.

Keurmerken op het gebied van flexwonen zijn het SNF- en het AKF-keurmerk. De laatste is bedoeld voor agrarische werkgevers die hun personeel zelf in dienst hebben. Het is de bedoeling dat de keurmerken in 2024 fuseren.

Naast de keurmerken voor kwalitatief goede huisvesting is er ook een wet in de maak die certificering van uitzendbureaus verplicht gaat stellen. Slechte woonomstandigheden van arbeidsmigranten gaan vaak samen met slechte werkomstandigheden of zelfs uitbuiting. Hoewel slechts een kleine 50% van de arbeidsmigranten via uitzendorganisaties aan het werk is, wil de regering d.m.v. certificering dat deel van de markt reguleren. Deze wet zal pas in 2025 in werking treden. Voor de werkgevers die arbeidsmigranten rechtstreeks in dienst hebben zijn nog geen regulerende maatregelen in voorbereiding.


 

Uitgelicht


Het SNF-keurmerk

De sociale partners in de uitzendbranche, de land- en tuinbouw en vleesverwerkende industrie hebben gezamenlijk een keurmerk opgericht voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daartoe is de Stichting Normering Flexwonen (SNF) opgericht. De stichting certificeert organisaties die voldoen aan de norm voor goede huisvesting (logies of kamerverhuur) en houdt daar een openbaar register van bij. De CAO van de uitzendbranche verplicht werkgevers in die sector om, voor zover zij arbeidsmigranten huisvesten, dat volgens het SNF-keurmerk te doen. Lees verder>

Bekijk de video over SNF

 

Het AKF-keurmerk

Dit keurmerk waarborgt de kwaliteit van huisvesting bij werkgevers in de agrarische sector die zelf werknemers in dienst hebben. De huisvesting moet dan natuurlijk wel in orde zijn. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen waarborgt die kwaliteit. Daarnaast mogen gecertificeerde bedrijven de huisvestingkosten inhouden tot maximaal 20% van het wettelijk minimum loon als er een geldende cao van toepassing is. Het AKF is een initiatief van LTO Nederland, de aangesloten regionale LTO organisaties, de gelieerde vaktechnische organisaties en werknemersorganisaties CNV en FNV. Lees verder>

 

Het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB)

Het doel van het Keurmerk Leegstandbeheer is om de kwaliteit van leegstandbeheer in Nederland te verbeteren. Dit is hard nodig om huurders én verhuurders te beschermen. Leegstandbeheerders die betrouwbaar, transparant en veilig te werk gaan komen er voor in aanmerking. Zo weten de eigenaren én gebruikers van leegstaande panden dat ze met een betrouwbare partij te maken hebben, die zich houdt aan de rechten en plichten die bij goed leegstandbeheer horen. Lees verder>

 


 

Meer informatie

Wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus

Verbetering woon- en werkomstandigheden arbeidsmigranten

Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten

SNF: terugblik 2022