Bereik Stichting Normering Flexwonen in 2023 gestegen

In 2023 is het aantal SNF-geregistreerde locaties gestegen met bijna 20%. Dat betekent dat er afgelopen jaar zo’n 4.000 locaties bij zijn gekomen. Daarmee staat de teller op dit moment op 20.000 SNF-geregistreerde locaties. Samen beschikken die over een capaciteit van ruim 142.000 bedden die beschikbaar zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Lees SNF-factsheet 2024>

Eén van de belangrijkste oorzaken voor deze groei van het aantal SNF-geregistreerde locaties is dat de 700 geregistreerde ondernemingen méér locaties in gebruik hebben genomen. Ook heeft de aanscherping in de software in juni 2023 als gevolg gehad dat er nog beter zicht kwam op alle locaties. Eerdere stijgingen in het aantal locaties werden veroorzaakt door de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies (2017) en de aanscherping van de norm met een verplichte administratieve inspectie (2021). Die jaarlijks verplichte administratieve inspectie heeft er toe geleid dat er een veel scherpere controle is op de volledigheid van het locatieregister. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Huisvesting arbeidsmigranten
Onderwerp:
Handhaving, Normering en certificering