Gemengd wonen

Nieuwkomers op de huurmarkt hebben het moeilijk. Groepen als arbeidsmigranten en vergunninghouders hebben vaak geen tijd om lang te wachten op een woning en kunnen weinig betalen. Deze groepen zijn gebaat bij tijdelijke oplossingen. Verschillende gemeenten en woningcorporaties zoeken die bijvoorbeeld door verschillende doelgroepen gemengd te laten wonen in één woongebouw: gemengd wonenprojecten. Hier vindt u praktijkvoorbeelden, interessante lessen en meer achtergrondinformatie.