KAFRA

Nederland heeft een groot tekort aan geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten en andere doelgroepen. Om het kwantitatieve én kwalitatieve tekort aan te pakken, ontwikkelt, realiseert en exploiteert KAFRA innovatieve huisvestingsconcepten voor de tijdelijke huisvesting van specifieke doelgroepen, zoals arbeidsmigranten, studenten en urgent woningzoekenden.

De ruime woningen van KAFRA bieden een uitstekend wooncomfort en zijn voorzien van moderne woon- en ontspanningsfaciliteiten. Door over de gehele cyclus te sturen, initiëren en verbeteren is KAFRA in staat kwalitatief hoogwaardige tijdelijke huisvesting te realiseren en exploiteren tegen een goede prijs-kwaliteitsverhouding.

 

Innovatieve tijdelijke huisvestingsoplossingen

Welke huisvestingsoplossing het meest geschikt is, is afhankelijk van de lokale situatie en de aanwezige mogelijkheden. KAFRA biedt daarom drie verschillende huisvestingsoplossingen om in te spelen op de lokale wensen en behoeften: Labour Hotels, Mobile Homes en renovatie van bestaande bouw.

Labour Hotels zijn moderne modulaire woon- en studiocomplexen. Deze vorm van semipermanente huisvesting vereist een tijdelijke herbestemming en kan binnen zes á negen maanden gerealiseerd worden.

 • Snel realiseerbaar
 • Zeer flexibel qua locatie en omvang
 • Moderne woon- en ontspanningsfaciliteiten
 • 24/7 service en beheer op locatie

Zie voorbeeld Labour Hotel Waalwijk>

 

De Mobile Homes zijn ruim opgezet (30% groter dan de SNF-norm) en gebouwd naar fraai Scandinavisch ontwerp. Bovendien zijn de Homes volledig ingericht, voorzien van een eigen tuin en energiezuinig.

 • Binnen drie tot 6 maanden operationeel
 • Excellent wooncomfort
 • Zeer flexibel qua locatie en omvang
 • Duurzaam en energiezuinig

Zie voorbeeld MHP Venray>

Door transformatie van verouderde of leegstaande panden, worden ze weer leefbaar en krijgen ze  opnieuw een waardevolle gebruiksfunctie.

 • Behoud van bestaande bouw en erfgoed
 • Verbetering vestigingsklimaat en verminderde leegstand
 • Goede beschikbaarheid en diversiteit panden
 • Dynamiek lokale gemeenschap

 

Living-as-a-Service en intensief beheer

Om arbeidsmigranten een écht goed huisvestingsperspectief te bieden en hen goed te begeleiden is professioneel beheer van de huisvestingslocaties van groot belang. Living-as-a-Service staat daarbij voor het servicen van het tijdelijke verblijf van de arbeidsmigrant in Nederland. KAFRA borgt dat de arbeidsmigrant goed wooncomfort geboden wordt met lokale faciliteiten en activiteiten op locatie cq. in de buurt. Daarnaast worden alle locaties intensief beheerd door meertalige service en beheer-medewerkers die 24/7 aanwezig zijn.


ContactgegevensFrank van Gool en Karolina Swoboda
directie
+31 088 523 7200
Keizersveld 53D P
5803 AP   Venray
info@kafrahousing.com