Verplaatsbare woningen

Verplaatsbare woningen zijn modulaire woningen die vrijwel compleet uit de fabriek komen. Deze woningen kunnen in één keer op de bouwplaats worden gezet. Dat kan vrijstaand, gekoppeld of gestapeld gebeuren, maar de modules kunnen vrij eenvoudig weer losgemaakt en verplaatst worden.

Waar dat voorheen vaak in de vorm van ‘containerwoningen’ gebeurde, die aan de regels van het Bouwbesluit voor tijdelijke gebouwen voldeden, hebben de moderne modulaire woningen een veel hogere kwaliteit. Zij voldoen vaak aan bbl-eisen voor permanente woningen en hebben ook een visuele kwaliteit die daarmee overeen komt. Het komt dan ook steeds vaker voor dat zulke woningen wel verplaatst kúnnen worden als het gewenst is, maar ook permanent op een plek blijven staan.
Daarmee hebben deze woningen, naast de verplaatsbaarheid een aantal grote voordelen boven traditioneel gebouwde woningen.

  • Zij kunnen relatief snel en zelfs op voorraad gebouwd worden
  • Het bouwen gebeurd onder gecontroleerde omstandigheden in de fabriek, wat tot een vermindering van faalkosten leidt
  • De werkzaamheden op de bouwplaats gaan veel sneller, wat tot minder overlast voor de omgeving leidt en tot minder milieuschade door CO2 en stikstof.

 


 

Uitgelicht