Woningcorporaties

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij de huisvesting van starters en herstarters op de woningmarkt. Toch zijn er ook bij hen nog veel witte vlekken waar het om flexwonen gaat. Deels uit onbekendheid, deels omdat hun speelveld wettelijk beperkt is en zij b.v. niet in de sfeer van logies mogen acteren. 272 woningcorporaties zijn lid van Aedes, dat zijn vrijwel alle woningcorporaties in Nederland. Hier vindt u een overzicht van alle corporaties die lid zijn van Aedes met hun vestigingsplaats.

Ook in deze lijst?

Een netwerk is altijd in beweging. We stellen het daarom zeer op prijs als u aanvullingen of correcties doorgeeft.
Gebruikt u daarvoor s.v.p. het contactformulier.

Aanmelden