Financiering en exploitatie

Voor bijna alle huisvestingsvormen in de sfeer van flexwonen zijn exploitatiemodellen op te stellen die uitgaan van een fatsoenlijke kwaliteit, van acteren binnen de bestaande wet- en regelgeving en die toch een bescheiden rendement opleveren.

Er zijn echter veel variabelen van invloed op het exploitatieplaatje. Naast initiële kosten van verwerving, infrastructuur, bouw, verbouw, etc. spelen de kosten van de financiering een grote rol. En vervolgens de lasten tijdens de exploitatie zoals beheer, onderhoud en belastingen. De opbrengsten zijn in belangrijke mate afhankelijk van de zekerheid over de bezetting tijdens een lange looptijd.

De tijdelijkheid van de exploitatie kan een belemmering vormen om genoeg inkomsten te krijgen die nodig zijn om de investeringen terug te verdienen. Daar zit dan ook het belangrijkste verschil met woningen die permanent of langdurig geëxploiteerd kunnen worden. Flexwonen vraagt om meer creativiteit om tot een sluitende businesscase te komen.

 


 

Uitgelicht


Meer informatie

 

Flexwonen

Antwoorden op 33 vragen over flexwonen, Platform 31, 2022

Flexwoningen als aanvulling op het woningaanbod, PBL, 2022

Hoe krijg je de businesscase voor flexwoningen rond, BZK, 2021

Webinar over de businesscase van flexwoningen, Platform 31, 2021

Flexwoningen: vier aandachtspunten, Finance Ideas, 2023

 

Verplaatsbare woningen

Platform modulaire woningbouw

‘Kansen en risico’s van tijdelijke woningen’, Dienst Analyse en Onderzoek van de Tweede Kamer, 2023

Verplaatsbare woningen bouwen, Aedes, 2021

Onderzoek naar tijdelijke huisvesting en starters, HZ University of Applied Sciences, 2022

Notitie “De businesscase van verplaatsbare woningen”, Expertisecentrum Flexwonen/Platform31, 2021

 

Transformatie

Transformatie vastgoed

De financiële haalbaarheid van kantoortransformatie, PBL, 2017

Een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van tijdelijke transformaties van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen, TU-Delft, 2015

 

Stimuleringsmaatregelen

Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen

Stimuleringsmaatregelen flexwonen provinciaal

Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting

Regeling huisvesting aandachtsgroepen

Infografic over de fysieke herplaatsingsgarantie (Flexcity)

Informatie over de financiële herplaatsingsgarantie

Versnellen tijdelijke huisvesting en taskforce

Infografic versnelling tijdelijke huisvesting

Realisatieboek tijdelijke huisvesting

 

Expertise inschakelen

Versnellingskamer Flexwonen

Expertteam Woningbouw

Flexpoolregeling

Het TransformatieTeam

 

Interessante links

Benchmark voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen