Handhaving

Het handhaven op goede huisvesting voor arbeidsmigranten en andere vormen van flexwonen is om verschillende redenen van belang. Denk aan risico’s van overbewoning en overlast, of voor de gezondheid en de brandveiligheid. Of een overheid en hulpdiensten die niet weten wie waar woont als zich calamiteiten voordoen. Maar voldoende toezicht en handhaving zijn ook van belang om een level playing field te creëren.

Handhaving op goede huisvesting is vooral gecompliceerd als het om tijdelijke arbeidsmigranten gaat. Daar kunnen immers naast de ‘normale’ aspecten van bouw- en woningtoezicht ook zaken als slecht werkgeverschap, uitbuiting en illegaliteit aan de orde zijn. Daarom is het van belang de partners in beeld te hebben die bij die verschillende aspecten een rol kunnen spelen. Daarnaast zijn er diverse initiatieven om arbeidsmigranten zelf weerbaarder te maken door hen beter te informeren over hun rechtspositie.

 


 

Uitgelicht