Overeenkomsten en verschillen tussen het AKF- en SNF-keurmerk (vanaf 1 september 2021)

Voor huisvesting van arbeidsmigranten zijn er twee keurmerken, die van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) en het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF). Per 1 september resp. 1 mei 2021 hebben de keurmerken enkele wijzigingen doorgevoerd.

Veel gemeenten en andere belanghebbenden vragen zich af waarom er twee keurmerken zijn en hoe zij daar het best mee om kunnen gaan. Het Expertisecentrum Flexwonen heeft in overleg met beide partijen een nieuw overzicht gemaakt van overeenkomsten en verschillen, na de wijzigingen in 2021.

Complementair

De verschillen hebben vooral te maken met het veel voorkomen van seizoensarbeid bij de agrarische bedrijven, waarvoor in een deel van het jaar net iets andere woonvoorzieningen worden toegepast. SNF is bedoeld voor alle bedrijfstakken, inclusief de uitzendsector. AKF is gericht op bedrijven in de agrarische sector die hun werknemers zelf in dienst hebben. Omdat AKF óók goede en betaalbare huisvesting voor seizoenarbeid kan certificeren, kan AKF als complementair op het SNF-keurmerk worden beschouwd.

100% controle van huisvesting

Een belangrijke wijziging bij SNF betreft het invoeren van de 100%-controle voor alle huisvestingslocaties van ondernemingen met het keurmerk. Hiermee geeft SNF gehoor aan de grotere vraag naar uitgebreidere inspecties door onder andere het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. AKF kende die 100% controle al omdat dat keurmerk bedoeld is voor agrarische werkgevers die eigen personeel huisvesten. Dat gebeurt bijna altijd op één locatie.

Periode seizoensarbeid

AKF voerde per 1 mei al enkele wijzigingen door. De opvallendste zijn de inkorting van de periode waarin mobiele accommodaties mogen worden gebruikt voor seizoensarbeid en aanscherping van de voorwaarden waaronder dat kan.

Download hier het overzicht: Overeenkomsten en verschillen AKF en SNF2.1

 

Voor meer informatie:

       

 

Datum:
Dossier:
Woonvormen bij flexwonen
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Normering en certificering