Facts en figures

Hier vindt u cijfermateriaal en de bevindingen van diverse onderzoekers die de afgelopen tijd hebben geprobeerd om meer zicht te krijgen op wat zich in de wereld van flexwonen afspeelt. U vindt feitenmateriaal over de doelgroepen van flexwonen, hun woonbehoefte en de gemeten effecten van beleid.