Artikelen

Onderwerpen: facts-figures

Inventarisatie VNG over huisvesting aandachtsgroepen: grote inzet van veel gemeenten

Veel gemeenten doen al meer dan ze nu wettelijk verplicht zijn om urgente woningzoekenden voorrang te geven bij de toewijzing … Lees verder >

Terugblik Jaarcongres ‘De waarde(n) van arbeidsmigranten’

Woensdag 24 mei presenteerde bestuurslid en onderzoeker Jan Cremers tijdens het jaarcongres de belangrijkste resultaten uit de vijf onderzoeken van … Lees verder >

Minister informeert Tweede Kamer over voortgang flexwonen

Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de stand van zaken met het programma Versnelling Tijdelijke … Lees verder >

Effecten kwaliteitverbetering huisvesting arbeidsmigranten

In het rapport ‘Effecten kwaliteitslag huisvesting arbeidsmigranten’ brengt het Expertisecentrum Flexwonen in kaart wat de gevolgen zijn van het voornemen … Lees verder >

Woningcorporaties kopen gezamenlijk 8.000 flexwoningen in

Corporaties gaan de komende jaren een flink aantal flexwoningen bouwen om spoedzoekers en andere woningzoekenden op de woningmarkt te helpen. … Lees verder >

Steeds meer arbeidsmigranten op straat: ‘De opvang moet humaner’

Er belanden steeds meer arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa op straat. Uit cijfers van Stichting Barka, een hulporganisatie voor dakloze … Lees verder >

Onderzoek toont vier scenario’s arbeidsmigratie in 2030

Het aantal arbeidsmigranten (internationale medewerkers) stijgt tot 2030 verder. Die stijging varieert van 17% tot 70%. Dit hangt samen met … Lees verder >

Goed werkgeverschap voor kortverblijvende arbeidsmigranten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek laten doen naar de kwaliteit van werkgeverschap voor kort verblijvende arbeidsmigranten … Lees verder >

ABU/NBBU-onderzoek Arbeidsmigranten in Nederland: meerderheid werkt niet als uitzendkracht

Nederland telde in 2019 767.571 arbeidsmigranten, exclusief scholieren en studenten. Van hen werkten er 374.200 als uitzendkracht en 393.371 hadden … Lees verder >

Campagne Arbeidsmigratie Werkt gestart

Er wonen inmiddels meer dan een half miljoen mensen in ons land uit andere Europese landen, die veel werk voor … Lees verder >