Versnelling woningbouw

Nederland kent een grote en urgente woningbouwopgave. Het lukt te veel mensen niet om een goede en betaalbare woning te vinden. Dit zorgt voor lange wachtlijsten en een extra hoge druk op de huisvesting. Dit maakt twee dingen duidelijk: het is nodig om het bouwen van woningen te versnellen en er is behoefte aan een structureel inzetbare flexibele woningvoorraad die plotselinge schommelingen in vraag en aanbod kan opvangen. Omdat reguliere woningbouw een lange doorlooptijd kent, zet het kabinet in op flexwoningen. Met name op de verplaatsbare modulaire woningen. Die worden immers sneller gebouwd én kunnen ook op tijdelijk beschikbare locaties worden geplaatst. Maar ook transformatie van gebouwen en nieuwbouw voor tijdelijk wonen kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

Uitgelicht