Snellere bouwplantoets: typegoedkeuring modulaire woningen van start

Zeven modulaire woningbouwers zijn gestart met een pilotproject om tot typegoedkeuring van hun woningconcepten te komen. Barli, Daiwa, Hodes, De Groot Vroomshoop, De Meeuw, Startblock en Ursem verwachten met het uit te reiken KOMO-attest met-product-certificaat hun projecten straks veel sneller door de bouwplantoetsen heen te loodsen.

Het idee kwam van Martin van Rijn, voorzitter van Aedes. Hij maakte de vergelijking met de RDW keuring van auto’s: een automodel dat eenmaal door de RDW is goedgekeurd, mag overal in Nederland de weg op. Waarom zou elke gemeente dan voor elk project waarin bepaalde woningtypen worden gebruikt die elke keer opnieuw moeten beoordelen om er een  bouwvergunning voor te kunnen afgeven?

 

Versnelling woningbouw

Er zijn wel enkele nuances. Ten eerste zijn er bij bouwwerken ook omgevingsspecifieke kenmerken die om een lokale beoordeling vragen. Verder kunnen de eisen die voortvloeien uit het Bouwbesluit, zoals op gebied van constructieve veiligheid, bruikbaarheid en energieprestaties wel éénmalig getoetst worden op planniveau, maar er moet net als bij auto’s ook voldoende zekerheid bestaan over het eindproduct en de wijze waarop dat tot stand komt. Van elke auto willen we ook graag zeker weten dat de remmen werken. Dat betekent dat er naast de ‘RDW-keuring’ van een woningtype ook een certificering moet komen van de productie en de plaatsing van die woningen in concrete projecten. Als dat eenmaal lukt kan het enorm bijdragen aan versnelling van de bouwproductie.

Modulaire woningen uit de fabriek

Modulaire woningen lenen zich bij uitstek voor deze aanpak. Ze worden immers onder gecontroleerde omstandigheden in de fabriek gebouwd en dan in zijn geheel op locatie geplaatst. Dat proces van productie en plaatsing is dus ook goed onafhankelijk te controleren. Voor zulke modulair gebouwde woningen bestaat al een algemeen erkende toetsingsmethode, een zogenaamde beoordelingsrichtlijn, de BRL 0903-1, ontwikkeld door SKH.

Expertisecentrum Flexwonen vond de tijd rijp om juist voor deze modulaire woningbouw de typegoedkeuring vorm te geven en kreeg daarvoor steun van het ministerie van BZK. In dit project werken de zeven bouwers samen met de certificerende instellingen SKH en SKG-IKOB. Ook zijn twee woningborgers bij het project betrokken, PlanGarant en gBOU. Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaan zij immers een cruciale rol spelen. Het is dus van belang dat kwaliteitsborgers uit de voeten kunnen met de certificering, zodat die hen een hoop werk uit handen gaat nemen. Naast het ministerie nemen ook Aedes en het Netwerk Conceptueel Bouwen deel aan de begeleidingsgroep.

Eerste fase dit jaar afgerond

In de eerste fase van het project, die nu gestart is, vindt de beoordeling plaats van de basismodule c.q. het bouwsysteem van de zeven bouwers. Zij hebben daarvoor eerst alle tekeningen, specificaties en berekeningen geleverd. Vervolgens vinden in de fabriek inspecties op de productie plaats en op de werking van het kwaliteitszorgsysteem. Als alles goed gaat krijgen zij voor dit deel nog dit jaar een KOMO-attest met-product-certificaat. Vervolgens start dan de tweede fase waarin concrete projecten aan bod komen waarin de woningmodules worden toegepast. Het Platform Modulaire Woningbouw houdt u op de hoogte van de ontwikkeling.

 

 

 

 

 

 

Datum:
Dossier:
Versnelling woningbouw
Onderwerp:
Normering en certificering, Verplaatsbare woningen