Beheer

Naarmate woon- of logiesvormen grootschaliger zijn en de omgeving kwetsbaarder is, is er intensiever beheer nodig. Dagelijks beheer omvat de zorg voor het goed functioneren van het gebouw, de installaties en de voorzieningen, maar ook voor het sociale klimaat in een woon- of verblijfsgebouw en de relaties met de omgeving.

Het helpt niet om een gebouw alleen maar vol te hangen met gebods- en verbodsbordjes. Uitgangspunt van beheer moet zijn de bewoners zo goed mogelijk te faciliteren bij hun verblijf. Maar dat moet uiteraard wel efficiënt gebeuren. En waar mogelijk door de bewoners daar zelf verantwoordelijkheid in te geven. Belangrijk is ook dat degene die verantwoordelijk is voor het beheer bekend en aanspreekbaar is voor de omgeving. Uiteraard  bij calamiteiten, maar ook om spanningen te voorkomen.

Er is veel te leren van vormen van beheer in de studenten- en jongerenhuisvesting, bestaande short stay facilities en uiteraard ook de hotelwereld. Hier willen we inzicht geven in die ervaringen en de mogelijke toepassing ervan bij de huisvesting van arbeidsmigranten en andere woonvormen waar bewoners relatief kort verblijven.

 


 

Uitgelicht


Woningcorporaties

Woningcorporaties beheren uiteraard hun eigen woningen. Daarnaast zijn per 1 januari 2022 de voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden voor derden versoepeld. Daarmee is het weer mogelijk dat corporaties complexen van derden beheren en ook gemengde complexen waarin naast eigen woningen zitten, ook andere die aan een derde verkocht zijn. Onder welke voorwaarden dat kan leest u hier: Diensten en werkzaamheden voor derden>

Als corporaties hun eigen sociale huurwoningen door een leegstandbeheerder in gebruik laten geven aan bewoners met een bruikleenovereenkomst, kunnen zij dit gebruik verantwoorden via een bestuursverklaring. Lees verder>

 

Huisvesters van arbeidsmigranten

Er zijn uitzendorganisaties en andere werkgevers die zelf de huisvesting van internationale medewerkers verzorgen en er zijn gespecialiseerde huisvesters die dat doen. De laatste groep verenigt zich in de VHA. Aan de wijze waarop zij hun woningen en complexen beheren zijn voorwaarden gesteld in de keurmerken SNF en AKF. Omdat die keurmerken zich primair op de fysieke kwaliteit van de woningen richten ontwikkelt de VHA daarnaast en aansluitend een beheerzorgsysteem, waaraan zijn leden moeten voldoen, maar dat ook voor anderen beschikbaar komt.

 

Andere woningbeheerders

Naast de traditionele leegstandbeheerders, die primair gericht zijn op bescherming van leegstaand vastgoed, bestaan er woningbeheerders die vooral gericht zijn op vormen van tijdelijk en/of gemengd wonen. Soms komen hier vormen van bewonerszelfbeheer voor, maar dan wel met professionele ondersteuning. Er zijn ook vormen waar bewoners in ruil voor huurkorting bepaalde werkzaamheden verrichten. Bij deze woon- en beheervormen is ook vaak sprake van selectie van bewoners op motivatie om een bijdrage aan de woongemeenschap te leveren. Lees verder>