De Huischmeesters

De Huischmeesters biedt een woonvorm die verder gaat dan het bieden van een woonplek alleen. Zo bieden we spoedzoekers niet alleen (tijdelijke) woonruimte maar waar nodig ook zorg of ondersteuning. Daarbij zetten we ons samen met de bewoners in om de beheerde locatie onderdeel uit te laten maken van de omgeving. Welkom bij De Huischmeesters.

Door het scheiden van wonen en zorg valt een grote groep mensen tussen wal en schip. Gemeenten, corporaties, zorginstellingen en ontwikkelaars zijn onvoldoende in staat deze groep adequaat te bedienen. De Huischmeesters biedt deze groep niet alleen tijdelijke woonruimte maar faciliteert ook passende zorg of begeleiding. Hier wonen zij samen onder een dak met ‘gewone’ spoedzoekers. Alle bewoners leveren per maand een bijdrage aan de gemeenschap of omgeving. Zo willen we dat de locatie voor bewonersgemeenschap zelf en de omgeving als een verrijking wordt ervaren.

Naast jarenlange ervaring in het huisvesten en ondersteunen van statushouders, hebben meerdere gemeenten een beroep op De Huischmeesters gedaan voor het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen. In samenwerking met vluchtelingenwerk, onderwijs, gezondheidszorg en lokale ondernemers hebben wij in korte tijd 6 locaties ingericht voor (tijdelijke) opvang.

 

Wie zijn de Huischmeesters?

Al vanaf 2012 zijn wij woonondernemers die zich richten op het herbestemmen van overtallig vastgoed van gemeenten, corporaties, zorginstellingen en ontwikkelaars. In samenwerking met de eigenaren gebruiken wij vastgoed om mensen te huisvesten die op zoek zijn naar tijdelijke woonruimte. De Huischmeesters brengt vraag en aanbod bij elkaar. Inmiddels zijn wij in 5 provincies actief. De Huischmeesters bieden:

  • Projectontwikkeling flexibele woonmodules;
  • Regionale conceptontwikkeling en consultancy;
  • Ondersteuning en uitrol vastgoed- en transformatie vraagstukken;
  • Financieel-, functioneel- en sociaal beheer;
  • Ondersteuning wonen met begeleiding en coaching.

 

Voorbeeldproject: Montana Ermelo

Meer huisvestingsvoorbeelden?

Lees verder op onze website>


ContactgegevensMarc Ketelaar
Algemeen directeur
088 488 7234
Keizer Karel V Singel 14
5615 PE   Eindhoven
backoffice@dehuischmeesters.nl

Eigen bedrijfsprofiel

Dit bedrijfsprofiel is tot stand gekomen in samenwerking met Flexwonen.nl. wilt u meer informatie over de bedrijfsprofielen, neem dan contact met ons op.