Wie zijn wij

Het Expertisecentrum Flexwonen helpt om betere huisvesting tot stand te brengen voor arbeidsmigranten en alle andere spoedzoekers die behoefte hebben aan snel beschikbare, betaalbare woonruimte. In 2012 is het opgericht als Expertisecentrum Flexwonen voor arbeidsmigranten voor het gelijknamige programma dat gestart werd door de ondertekenaars van de Nationale Verklaring huisvesting arbeidsmigranten.

Al snel werd duidelijk dat de vraag bij deze doelgroep sterk overeen komt met die van andere groepen zoals vluchtelingen met een verblijfsvergunning, studenten, mensen met tijdelijke arbeidscontracten, mensen die bij het wonen een beetje begeleiding nodig hebben, etc.

In plaats van dat als concurrerende vraag te zien is ons pleidooi om in die totale behoefte te voorzien met een flexibele schil in de woningmarkt. Dat leidt tot meer draagvlak in de samenleving en tot betere businessmodellen voor investeerders en exploitanten. Daaraan werken is dan ook de missie van het Expertisecentrum Flexwonen, dat vanaf 2017 als Flexwonen.nl verder ging.

 


 

Onze adviseurs

Wim Reedijk heeft jarenlang ervaring opgedaan bij corporaties en bij hun brancheorganisatie Aedes, waar hij lid van het managementteam was. Samen met Johan van der Craats richtte hij Huiswerk Advies & Projecten op. Hun netwerk in de woonsector zetten zij nu in om oplossingen voor de huisvesting van arbeidsmigranten en andere spoedzoekers te vinden. Naast het Expertisecentrum Flexwonen ook voor het Platform Opnieuw Thuis, een landelijk samenwerkingsverband voor de huisvesting van vergunninghouders.

Stuur Wim Reedijk een bericht

Johan van der Craats, sociaal geograaf van huis uit heeft ook zijn sporen verdiend bij Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, waar hij als teamleider werkzaam was. Samen met Wim Reedijk richtte hij Huiswerk Advies & Projecten op. Aanvankelijk richtte het bureau zich op het programma Flexwonen voor arbeidsmigranten om gemeentebesturen, werkgevers en fatsoenlijke huisvesters tot concrete actie te brengen voor de productie van voldoende èn goede huisvesting en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Later is die inzet verbreed tot het vinden van woonoplossingen voor meerdere woonurgente groepen.

Stuur Johan van der Craats een bericht


 

Geassocieerde adviseurs

Berry Prins is een gepassioneerd huisvester, maatschappelijk geëngageerd, een verbinder pur sang. Hij houdt van verandering en krijgt mensen mee door zijn enthousiasme, authenticiteit, vindingrijkheid en humor. Berry houdt zich als professional bezig met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom wonen, zorg en leefbaarheid. Specialisaties:

  • Omgevingsmanagement/omgaan met weerstand/draagvlakmanagement
  • Locatieontwikkeling bijzondere doelgroepen/flexwonen
  • Programma- en projectmanagement
  • Interimmanagement voor woningcorporaties en gemeenten

Stuur Berry Prins een bericht

Armand Gerrits heeft als contactfunctionaris arbeidsmigranten voor de gemeente Peel en Maas ruim vier jaar ervaring opgedaan. Samen met contacten binnen en buiten de gemeente, werkgevers, uitzenders, huisvesters en belanghebbenden heeft hij kennis verzameld over:

  • Opstellen van beleid voor arbeidsmigranten (huisvesting, registratie en integratie)
  • Onderzoek naar alle relevante cijfers en aspecten om beleid op te stellen
  • Integrale handhaving, (digitaal) nachtregister, verblijfsbelasting
  • Ervaring met hulp bieden van zorg, taalonderwijs, dak- en of werkloosheid

Voor het Expertisecentrum gaat Armand de informatievoorziening aan arbeidsmigranten verbeteren door het promoten van de MyinfoNL-app. Daarnaast kan alle opgebouwde expertise benut worden.

Stuur Armand Gerrits een bericht