Agenda

De agenda van Flexwonen.nl geeft u informatie over bijeenkomsten die het Expertisecentrum Flexwonen zelf of samen met anderen organiseert. Maar u krijgt ook een blik op interessante bijeenkomsten van derden.
Algemeen Overleg Arbeidsmigratie

Woensdag 16 december 2020 | Den Haag

De volgende punten staan op de agenda:

(meer…)


Save the Date: conferentie Huisvesting arbeidsmigranten in Zuid-Holland

Donderdag 25 maart 2021 | Den Haag

Op donderdag 25 maart 2021 organiseert de provincie Zuid-Holland met medewerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Expertisecentrum Flexwonen de conferentie ‘Huisvesting arbeidsmigranten in Zuid-Holland’. U bent van harte uitgenodigd hier aan deel te nemen. (meer…)