Agenda

De agenda van Flexwonen.nl geeft u informatie over bijeenkomsten die het Expertisecentrum Flexwonen zelf of samen met anderen organiseert. Maar u krijgt ook een blik op interessante bijeenkomsten van derden.
Limburgs Webinar Flexwonen

Donderdag 25 juni 2020 | Online  | deelname gratis, aanmelden verplicht

Bijzonderheden: dit webinar gaat specifiek over de provincie Limburg  en is bestemd voor deelnemers die hier actief (willen) zijn.

Veel mensen zijn op zoek naar betaalbare woonruimte. Ook in Limburg. Zo nodig tijdelijk, als die maar snel beschikbaar is. Spoedzoekers noemen we hen: jongeren, starters, internationale en tijdelijke werknemers, studenten, mensen met een verbroken relatie of mensen die na maatschappelijke opvang of GGZ-zorg weer zelfstandig willen wonen. In steeds meer gemeenten wordt gezocht naar nieuwe flexibele woonconcepten, als aanvulling op het bestaande aanbod van huur- en koopwoningen. Hoe pak je dat aan? Hoe groot is de lokale behoefte aan flexwonen? Welk aanbod kan worden ingezet? Waar liggen kansen en hoe benut je die? Welke support bieden de rijksoverheid en de provincie? (meer…)


Livedebat over agrarische seizoenarbeiders in coronatijd

Donderdag 25 juni 2020 | Online  | deelname gratis, aanmelden verplicht

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en LTO Nederland organiseren samen een interessant live en interactief online debat over de positie van arbeidsmigranten in coronatijd. Wonen, werken en reizen in de anderhalve metermaatschappij vraagt aanpassingen van iedereen. Voor gemeenten én ondernemers in Land- en Tuinbouw die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten, geldt dat des te meer. Hoe gaan zij daarmee om en wat kunnen werkgevers en gemeenten voor elkaar betekenen? (meer…)


Landelijk congres Flexwonen

Woensdag 14 oktober 2020 | Theater Buitensoos, Stationsplein 1, 8011 CW, Zwolle  | deelname gratis, aanmelden verplicht

Op woensdag 14 oktober 2020 organiseren de provincie Overijssel, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 gezamenlijk het congres Flexwonen. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. (meer…)