Agenda

De agenda van Flexwonen.nl geeft u informatie over bijeenkomsten die het Expertisecentrum Flexwonen zelf of samen met anderen organiseert. Maar u krijgt ook een blik op interessante bijeenkomsten van derden.
Netwerk ‘woningcorporaties en flexwonen’

Donderdag 10 januari 2019 | SassemBourg, Jan van Brabantweg, 2171 HC te Sassenheim

Dit netwerk is alleen toegankelijk voor medewerkers van woningcorporaties. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Johan van der Craats,  info@flexwonen.nl.


Save The Date: Netwerkbijeenkomst arbeidsmigratie provincie Noord-Brabant

Donderdag 17 januari 2019 | provinciehuis Den Bosch

Hoe organiseer je werken, wonen en samenleven van EU-arbeidsmigranten in Brabant? Deze vraag staat centraal tijdens de Netwerkbijeenkomst Arbeidsmigratie op donderdag 17 januari 2019. (meer…)


Bijeenkomst ‘Aan de slag met Flexwonen in Zuid-Holland’

Donderdag 17 januari 2019 | 

Deze bijeenkomst is alleen bestemd voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten en regio’s in Zuid-Holland. (meer…)


Save The Date: Flexwonencafé Regio Foodvalley

Maandag 21 januari 2019 | 

Nadere informatie volgt


Conferentie huisvesting arbeidsmigranten

Donderdag 7 februari 2019 | Muntgebouw Utrecht 

Op donderdag 7 februari 2019 organiseren de Stichting Normering Flexwonen (SNF) en het Expertisecentrum Flexwonen in samenwerking met de VNG, ABU, NBBU en de VHA gezamenlijk de conferentie ‘Huisvesting arbeidsmigranten’.  (meer…)


Congres Flexwonen in Gelderland

Donderdag 21 februari 2019 | Huis der Provincie, Markt 1 in Arnhem

Op donderdag 21 februari 2019 organiseren de provincie Gelderland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 gezamenlijk de conferentie ‘Flexwonen in Gelderland’. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. (meer…)