Agenda

De agenda van Flexwonen.nl geeft u informatie over bijeenkomsten die het Expertisecentrum Flexwonen zelf of samen met anderen organiseert. Maar u krijgt ook een blik op interessante bijeenkomsten van derden.
Jaarcongres: de waarde(n) van arbeidsmigranten

Woensdag 24 mei 2023 | Congrescentrum 1931, Oude Engelenseweg 1, 5222 AA Den Bosch  | kosteloos

Nederland kan niet zonder arbeidsmigranten. Al eeuwenlang is Nederland een migratieland. het aantal arbeidsmigranten dat naar Nederland komt om hier te werken blijft ook de komende jaren toenemen door economische groei, arbeidskrapte en vergrijzing. Bovendien leveren arbeidsmigranten een substantiële bijdrage aan onze welvaart, groei en samenleving! (meer…)


Webinar financiële herplaatsingsgarantie flexwoningen

Woensdag 24 mei 2023 | digitaal

Platform31, BZK, Aedes, VNG, EF en UVTH organiseren een online informatiebijeenkomst over de financiële herplaatsingsgarantie flexwoningen en de werking van de gemeenschappelijke herplaatsingsladder. (meer…)


Webinar provincie Gelderland ‘Naar een beter informatieaanbod voor arbeidsmigranten: de MYinfoNL-app’

Donderdag 22 juni 2023 | digitaal

In de onlangs afgesloten Woondeals en het programma “Een thuis voor iedereen ”zijn arbeidsmigranten een van de aandachtsgroepen waarvoor gemeenten verplicht in hun woonzorgvisies voldoende betaalbare woonruimte moeten (gaan) realiseren. (meer…)


Themabijeenkomst Platform Modulaire Woningbouw: ‘Hoog bouwen met modules’

Dinsdag 27 juni 2023 | volgt  | gratis deelname

Internationaal wordt modulair bouwen vaak ingezet op kleine, lastige binnenstedelijke locaties. Logisch eigenlijk, want de bouwtijd op locatie is veel korter. Ook zijn er minder transportbewegingen omdat modules kant-en-klaar geleverd worden. Dat scheelt een hoop overlast en extra bouwkosten die vaak horen bij de logistiek van kleine binnenstedelijke locaties. Waarom doen we dat in Nederland niet vaker? (meer…)