Aan de slag met flexwonen

In dit dossier vindt u praktische handvatten om aan de slag te gaan met flexwonen. Alle vragen waar u als initiatiefnemer of gemeente tegenaan loopt als u met een concreet plan aan de gang wil, passeren hier de revue. En uiteraard ook de mogelijkheden om daar support bij te krijgen.

Uitgelicht


 

Meer informatie

Hoe bepalen we de doelgroep?

De doelgroepen van flexwonen zijn divers en worden nergens als zodanig geregistreerd. Dat maakt het lastig om goed in beeld te krijgen waar de vraag zit. Expertisecentrum Flexwonen deed voor veel gemeenten en regio’s onderzoek naar de samenstelling en omvang van de doelgroep. De methode daarvoor is bescreven in de publicatie ‘Aan de slag met flexwonen’.

Publicatie ‘Aan de slag met flexwonen’, hoofdstuk 3 en 4

Infografics een thuis voor iedereen

Overzicht onderzoeken arbeidsmigranten

 

Hoe komen we aan een geschikte locatie of gebouw?

Er zijn diverse locatiescans ontwikkeld om in een gemeente of regio mogelijke locaties voor tijdelijke woningen of te transformeren gebouwen te kunnen identificeren. Expertisecentrum Flexwonen heeft al veel van zulke scans uitgevoerd en ook andere organisaties, zoals het expertteam woningbouw van RVO kunnen daar bij helpen.

Rijksvastgoedbedrijf gaat grotere rol spelen bij maatschappelijke vraagstukken

Onderzoek naar flexwonen, Rijksbouwmeester, 2021 

Transformatie en verdichten, Rijksbouwmeester. 2021

Ruimte voor flexwonen, Planbureau voor de leefomgeving, 2020

 

Hoe zit de businesscase van een flexproject in elkaar?

Kijk hiervoor bij het onderwerp Financiering en exploitatie

 

Hoe zorgen we voor draagvlak en hoe gaan we om met weerstand?

Kijk hiervoor bij het onderwerp Draagvlak en communicatie

 

Waar vinden we voorbeelden van gerealiseerde flexwonenprojecten?

Kijk hiervoor op de praktijkvoorbeeldenkaart

 

Welke ondersteuning van Rijk of provincies is beschikbaar?

Ga hier naar het overzicht van stimuleringsmaatregelen flexwonen


 

Netwerk