College van Rijksadviseurs: verdichtingsstudie Flexwonen

Het stimuleren van flexwonen wordt – met het oog op de krapte op de woningmarkt en de stikstofproblematiek - steeds belangrijker.  Op unit- gebouwniveau worden al veel flexibele huisvestingsoplossingen aangeboden, maar het ontbreekt aan onderzoek op een stedenbouwkundig schaalniveau.

Daarom onderzoekt de Rijksbouwmeester hoe met transformatie en verdichten bestaande wijken kunnen worden verbeterd en hoe er beter kan worden ingespeeld op lokale woonbehoeften.  Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: