Handreiking Aan de slag met flexwonen!

Nieuw! Een handreiking om de vraag naar en de mogelijkheden voor flexwonen in beeld te krijgen en zelf lokaal aan de slag te gaan. En de publicatie 'Dwarsdoorsnede van het flexwonen'

Aan de slag met flexwonen!

Overal om ons heen zien we dat de samenleving dynamischer wordt. Mensen werken of studeren een paar maanden aan de andere kant van het land of van Europa, en werken steeds vaker als zzp-er, expat of arbeidsmigrant. Relaties worden verbroken en gaan weer aan. De wereld verandert, maar de woningmarkt verandert niet mee. Flexwonen biedt een oplossing voor mensen die snel huisvesting nodig hebben, en daar niet jaren op kunnen wachten. Spoedzoekers, heten ze. Flexwonen is nodig in elke gemeente van Nederland. Maar wat betekent dat concreet? Om hoeveel en wat voor soort mensen gaat het? En wat voor soort gebouwen of locaties kunnen flexibele huisvesting leveren? Platform31 en Expertisecentrum Flexwonen zochten het uit.

Flexwonen is voor veel lokale partijen een tamelijk nieuwe opgave waar ze tal van praktische bezwaren tegen komen; allemaal ‘hoe’ vragen. We maakten een praktische ‘Handreiking Flexwonen’, die in stappen aangeeft hoe elke gemeente of lokale partij zelf kan uitrekenen hoe groot de woonbehoefte van de elf onderscheiden groepen spoedzoekers is. En als een tekort blijkt, wat voor soort gebouwen of welke plekken in aanbod kunnen voorzien.

In de ‘Dwarsdoorsnede van het flexwonen’ laten we u in negen korte factsheets de verscheidenheid zien aan thema’s en projecten rond het flexibele wonen. Deze publicatie biedt een podium voor partijen die vooroplopen. Maar vooral inspiratie en ondersteuning aan degenen die met flexwonen aan de slag willen.

Flexwonen op de kaart

Bij de presentatie van de beide producten in een bijeenkomst met wethouders uit Zuid-Holland op 17 januari, wees gedeputeerde Adri Bom-Lemstra op het belang om met flexwonen aan de slag te gaan. “Oplossingen voor spoedzoekers vinden is een urgent vraagstuk, zeker met de druk op de woningmarkt. Als overheden kunnen en moeten we daar een rol in pakken; we zetten ‘flexwonen’ op de kaart en maken er werk van!”

Pilots

De handreiking en de factsheets zijn het resultaat van een vijftal pilots die in verschillende gemeenten en regio’s zijn uitgevoerd, waaronder drie in Zuid-Holland.[1] De pilots hadden tot doel om zicht te krijgen op de omvang van de verschillende doelgroepen die behoefte hebben aan flexwonen en vervolgens kansen te verkennen voor concrete oplossingen. De aanpak en methodes die we daarvoor ontwikkelden, zijn te vinden in de handreiking en daarmee voor iedereen bruikbaar.

De handreiking en factsheets kunnen gemeenten en lokale partijen helpen. Met als doel dat er méér woonruimte beschikbaar komt, aanvullend op alle reguliere huisvesting. Deze beide producten bieden een gereedschapskist met praktische handvatten. U kunt aan de slag!

Download hier

Aan de slag met flexwonen! om zelf de behoefte aan flexwonen te berekenen en concrete kansen te verkennen

Dwarsdoorsnede_van_het_flexwonen met praktijkproblemen en goede voorbeelden

De uitgaven zijn opgesteld door Platform31 en Expertisecentrum Flexwonen in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

[1] Pilots vonden plaats in Den Haag, de regio Drechtsteden, de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de gemeenten Barneveld, Ede en Wageningen en de regio Midden-Limburg.

 

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen