Overzicht stimuleringsmaatregelen flexwonen door Rijk en provincies

Het Rijk heeft diverse maatregelen genomen om flexwonen te stimuleren. Niet in de plaats van permanente nieuwbouw, maar als aanvulling op de bestaande woningvoorraad. Verschillende provincies hebben aanvullende maatregelen ontwikkeld. De belangrijkste staan hier genoemd.

Landelijk

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland

Datum:
Dossier:
Aan de slag met flexwonen, Versnelling woningbouw
Onderwerp:
Beleid, Doelgroepen flexwonen, Financiering en exploitatie