Omgaan met weerstand tegen flexwonen

Als lokale bestuurder heb je invloed op het succes, of het falen van flexwonen projecten. Een rechte rug, goede timing en een beetje toeval vergroten je kansen. Platform31 vertaalde de ervaringen van praktijkdeskundigen uit vier flexwonen projecten naar handvatten voor gemeenten en huisvesters die willen werken aan draagvlak voor de tijdelijke huisvesting van aandachtsgroepen.

Woonprojecten voor kwetsbare doelgroepen roepen op twee manieren weerstand vanuit de buurt op. Het gaat enerzijds om de woningen zelf die niet gewenst worden en anderzijds om de doelgroep die protest oproept. Hoe ga je daarmee om? Hoe demp je die weerstand, en hoe creëer je meer begrip en draagvlak? Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Beheer, Doelgroepen flexwonen, Draagvlak en communicatie