Artikelen

Onderwerpen: financiering-en-exploitatie

Loket Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen geopend

Vanaf woensdag 15 november is het voor gemeenten mogelijk om zich aan te melden voor de nieuwe tranche van de … Lees verder >

Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF)

Bent u van plan te investeren in flexwoningen? Of investeert u al en verhuurt u flexwoningen als sociale huurwoning? Dan … Lees verder >

Rekenmodel flexwonen beschikbaar

Door de grote behoefte aan nieuwe woningen is de aandacht voor flexibele, verplaatsbare woningen sterk toegenomen. De businesscase van projecten … Lees verder >

Loket financiële herplaatsingsgarantie open

Sinds mei dit jaar kunnen investeerders in flexwoningen zich melden voor een financiële herplaatsingsgarantie. Een garantie van het Rijk en … Lees verder >

AM en ABN AMRO pakken voortrekkersrol: samen flexwoningen realiseren

ABN AMRO en gebiedsontwikkelaar AM gaan samen flexwoningen realiseren. Dat hebben zij vastgelegd in een intentieovereenkomst op de Provada. “Omdat schaalvergroting belangrijk … Lees verder >

Overzicht ‘Mogelijkheden, ondersteuning en regelingen huisvesting aandachtsgroepen’ beschikbaar

Het vinden van passende woningen voor aandachtsgroepen is een grote uitdaging. Om hierbij te helpen, publiceert het ministerie van Binnenlandse … Lees verder >

Provincie Zuid-Holland stelt grond beschikbaar voor huisvesting Oekraïners

Dankzij de verkoop van locatie Steekterweg 202 van de provincie Zuid-Holland aan de gemeente Alphen aan den Rijn krijgen 48 … Lees verder >

Inkooptraject Aedes voor 8.000 flexwoningen: “Een belangrijke oplossing voor korte- en lange termijn”

In april 2023 startte Aedes een inkooptraject voor 8.000 flexwoningen voor spoedzoekers en andere woningzoekenden. Hierbij heeft de brancheorganisatie 36 … Lees verder >

Sluiting regeling huisvesting aandachtsgroepen 7 juli

Als gemeente zorgt u dat er genoeg woonruimte is voor mensen die dat nodig hebben. U vraagt de Regeling Huisvesting … Lees verder >

Rijk trekt geld uit voor bewoning jongeren in zorgcentra voor ouderen

Jongeren tot dertig jaar betalen minder huur als ze wonen in complexen met ouderen. Ze moeten dan wel meedoen aan … Lees verder >