Doelgroepen flexwonen

Flexwonen is niet voor iedereen bedoeld. Maar iedereen kan in een situatie komen waarin op korte termijn woonruimte nodig is. Dan ben je zomaar ineens spoedzoeker en ben je blij met een passende oplossing, ook als die maar tijdelijk is.

Flexwonen is geen alternatief voor een woning, maar voor géén woning

Snel toegankelijke en betaalbare woonruimte is vaak lastig te vinden en bij schaarste kom je er ook niet zo maar voor in aanmerking. De woningmarkt in Nederland is nog lang niet in staat om aan de veranderende vraag van veel van deze woningzoekenden tegemoet te komen. We schatten het aantal (vooral kleine) huishoudens dat op enig moment behoefte heeft aan vormen van flexwonen op zo’n anderhalf miljoen. Die behoefte kan om veel redenen ontstaan. Bij voorbeeld:

 • Omdat je in een andere stad gaat studeren,
 • Omdat je uit Syrië of Oekraïne bent gevlucht en hier asiel of opvang krijgt,
 • Omdat je in Budel woont, maar voor een half jaar een baan in Leeuwarden krijgt
 • Omdat het niet langer gaat met je partner en die met de kinderen in jullie huis blijft
 • Omdat je een tijdje zorg nodig had, maar nu weer op eigen benen verder kunt
 • Omdat je bedreigd wordt in je huidige woning en er echt snel weg moet
 • Omdat je uit Polen komt en hier via een uitzendbureau tijdelijk komt werken
 • Omdat je als mantelzorger iemand bij staat en daar tijdelijk bij in de buurt wil zijn

Enkele cijfers

 • Nederland kent 768.000 studenten in het hoger onderwijs. Daarvan zijn ruim 409.000 uitwonend. Welke deel van de anderen dat ook zou willen is niet bekend. Het aantal buitenlandse studenten neemt toe.
 • Van de ruim 500.000 in het MBO, woont 79% nog thuis. Hoewel het merendeel nog thuis woont,  zijn er ook hier ca. 100.000 uitwonende studenten en jongeren die tijdelijk stages lopen.
 • Er verblijven zo’n 800.000 arbeidsmigranten uit andere Europese landen in Nederland. De grens tussen expats, kenniswerkers en arbeidsmigranten vervaagt. Met het aantrekken van de economie neemt het aantal arbeidsmigranten weer toe.
 • Gemeenten moesten in 2022 voor 23.500 vluchtelingen met een verblijfsvergunning passende huisvesting vinden. In 2021 lag dat getal op 24.500.
 • Nederland kent jaarlijks ruim 25.000 echtscheidingen, met een ongeveer even grote vraag naar woonruimte tot gevolg.
 • Jaarlijks zijn ongeveer 1.000 mensen op de vlucht voor huiselijk geweld op zoek naar andere woonruimte.
 • Enkele duizenden mensen verlaten jaarlijks residentiële woonvormen en zetten de stap naar zelfstandig wonen, vaak met een zorg- of begeleidingsarrangement. Valente heeft berekend dat er ca. 16.000 mensen in de maatschappelijke opvang verblijven die met enige ondersteuning zelfstandig zouden kunnen wonen. Daarvoor zijn ca. 10.000 woningen nodig.
 • In 2021 moesten 1.700 mensen vanwege financiële problemen hun woning verkopen of hun huurwoning gedwongen verlaten.
 • Een onbekend maar zeker toenemend aantal mensen switcht van baan en/of werkplek en heeft daardoor in een andere plaats snel woonruimte nodig, soms maar voor korte tijd.

Kortom, de arbeidsmarkt flexibiliseert, de samenleving doet dat op allerlei andere vlakken ook, de wereld wordt een global village en de woningmarkt houdt die ontwikkelingen niet goed bij.

Datum:
Dossier:
Aan de slag met flexwonen, Huisvesting arbeidsmigranten
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Doelgroepen flexwonen, Gemengd wonen, Vluchtelingen, Wonen met zorg/begeleiding