De MYinfoNL-app: een slimme tool om arbeidsmigranten in de eigen taal te informeren over wonen, werken en leven

Het Expertisecentrum Flexwonen was op 23 mei aanwezig op het congres 'Arbeidsmigratie in Goede Banen'. Daar hebben we laten zien dat gemeenten nu al gebruik kunnen maken van de MYinfoNL-app: een slimme tool om arbeidsmigranten in de eigen taal te informeren over wonen, werken en leven. Meer weten? Zie www.myinfonl.nl

Datum:
Dossier:
Huisvesting arbeidsmigranten
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie, Gemengd wonen