Gapph

Gapph biedt al ruim 25 jaar vernieuwende oplossingen in vastgoed-, leegstand èn woningbeheer. Groei is niet onze belangrijkste ambitie. Gapph gaat voor het leveren van de kwaliteit die de markt verdient. Voor iedereen die op zoek is naar tijdelijke woon- of werkruimte of een beheerder van vastgoed, hebben wij een passende oplossing.

Meer dan leegstandsbeheer

Gapph heeft een betrokken en sociale kijk op de vastgoed- en leegstandbeheermarkt en heeft een aantal diensten ontwikkeld die aansluiten bij de huidige vraag. Met diensten zoals beheer en exploitatie van herstructurerings- en gemengd wonen-projecten, studentenhuisvesting, huisvesting bijzondere doelgroepen en het risicodragend aanhuren van met name maatschappelijk vastgoed, biedt Gapph de branche maatwerkoplossingen voor elk leegstand- en vastgoedvraagstuk. Daarnaast geeft Gapph Together vorm en inhoud aan het sociale karakter, vergroot zij de leefbaarheid in de omgeving en zorgt voor een positieve energie en verbondenheid.

 

1. Gemengd wonen

Bij deze woonvorm brengen we tijdelijke bewoners die een maatschappelijke bijdrage willen leveren en bewoners die zelfstandig gaan wonen samen. Onze gemengd wonenprojecten bestaan uit ‘vragende’ en ‘dragende’ bewoners. De vragende bewoners worden geholpen door de dragende bewoners. Denk aan oudere medebewoners waarmee een praatje wordt gemaakt, hulp in het huishouden bij kwetsbare jongeren of de Nederlandse taal leren aan vluchtelingen. In het wervings- en selectieproces voor deze tijdelijke bewoners houden we hier nadrukkelijk rekening mee. Samen bouwen we met de bewoners en de maatschappelijke initiatieven aan een community en aan fijne en leefbare (woon)omgeving voor iedereen.

Voorbeeldproject de Liendert in Amersfoort                      Voorbeeldproject SoZa in Den Haag

       

 

2. Herstructureringsprojecten

Een herstructureringsproject van een straat of zelfs hele wijk zorgt ervoor dat woningen vaak voor langere tijd leeg komen te staan. Het risico op pandkrakers, vandalisme, brand en verloedering is dan enorm groot. Hier ervaren omwonenden vaak last van of de buurt wordt zelfs onbewoonbaar. Dat wil je als woningcorporatie natuurlijk koste wat het kost voorkomen. Want ieder uur dat een pand leegstaat, worden de risico’s alleen maar groter. Wij ondersteunen bij herstructureringsprojecten zodat de buurt veilig en bewoonbaar blijft.

 

3. Gapph Together

Naast het sociale karakter van de gemengd wonenprojecten, wordt verbinding vanuit Gapph Together gestimuleerd. Onze vastgoedbeheerders organiseren, vaak met de bewoners, leuke initiatieven. Denk aan het gezamenlijk aanleggen van moestuintjes, het pimpen van een algemene ruimte, een schoonmaakactie in en rondom een pand, ijsjes uitdelen op een warme dag of met z’n allen een (online) quiz bijwonen.

Ook weten wat wij op het gebied van leegstand- en vastgoedbeheer voor jouw panden kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.


ContactgegevensJohan van Haaster
Algemeen directeur
06-31955774
Magistratenlaan 186
5223 MA   ‘s-Hertogenbosch
info@gapph.nl

Eigen bedrijfsprofiel

Dit bedrijfsprofiel is tot stand gekomen in samenwerking met Flexwonen.nl. wilt u meer informatie over de bedrijfsprofielen, neem dan contact met ons op.