Proeftuin Eperweg, Nunspeet

In 2017 zijn in een leegstaand zorggebouw 37 appartementen gecreëerd, voor 25 zorgverlaters die nog enige hulp nodig hebben (max 3 uur p/w) en voor 12 spoedzoekers. Een investeerder, een aantal zorginstellingen, een makelaar en zes regiogemeentes werkten daarbij nauw samen. De zelfstandige appartementen variëren in grootte van 25 tot 60 m2 en zijn voorzien van een keuken en sanitaire ruimten. Begeleiding en activering wordt aangeboden door de zorginstellingen en bekostigd vanuit regionale middelen. Regelmatig worden verbindende activiteiten met de buurt georganiseerd.
Alle potentiële bewoners krijgen een intake-gesprek met zowel de zorgcoördinator als de makelaar en worden gescreend op motivatie en ‘passendheid’. De zorgcoördinator stuurt op een goede balans tussen vragende (65%) en dragende (35%) bewoners: de magic mix.
Het project is tijdelijk en zal in 2022 worden geëvalueerd. Mogelijk wordt het dan verlengd voor enkele jaren.


Aantal woningen
37
Eigenaar
Nunspeetse Onroerend Goed Maatschappij BV
Start
2017
Huurprijs
€ 389-588 p/m excl. €30 servicekosten (prijspeil 2017)
Soort eigenaar
maatschappelijke organisatie, marktpartij
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, jongeren, uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
begeleid wonen, wonen
Aard gebouw
getransformeerd gebouw
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Bijzonderheden
Huurders zonder zorgvraag krijgen een contract voor twee jaar, bewoners met zorgvraag kunnen vijf jaar blijven.

Meer info

Informatie
over inschrijven

De appartementen in dit complex worden toegewezen via de zorginstellingen.Bekijk alle praktijkvoorbeelden op de kaart

| Deel dit artikel