Routekaart naar goede huisvesting voor EU-arbeidsmigranten

Tijdens de conferentie huisvesting van arbeidsmigranten die op 7 februari in het Muntgebouw in Utrecht werd gehouden presenteerde het Expertisecentrum Flexwonen een compleet vernieuwde "Routekaart naar goede huisvesting voor EU-arbeidsmigranten".

De totstandkoming van goede huisvesting voor arbeidsmigranten vraagt om een constructieve samenwerking tussen gemeenten, huisvesters en werkgevers. Deze samenwerking heeft betrekking op meerdere terreinen. In deze routekaart wordt per ‘spoor’ een korte beschrijving gegeven, aangevuld met voorbeelden, verwijzingen en tips, waar mogelijk vanuit verschillende perspectieven. Veel links brengen u naar achterliggende informatie.

Download hier de Routekaart

Inhoud:
spoor 1 Gemeenten geven voldoende ruimte voor de huisvesting van arbeidsmigranten
spoor 2 Handhaven op woon- of verblijfssituaties die niet aan voorschriften voldoen
spoor 3 Het inschrijven van arbeidsmigranten in de BRP
spoor 4 Het organiseren van heldere en (pro)actieve communicatie
spoor 5 Het stimuleren van taal en participatie

De Routekaart is mede mogelijk gemaakt door:

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Draagvlak en communicatie, Handhaving, Taal en participatie, Wetten en regels