Snellere nieuwbouw door modulaire woningen met typegoedkeuring

Zes bedrijven die complete modulaire woningen bouwen, kregen vandaag een typegoedkeuring. Met deze goedkeuring hoeven de woningen niet meer in elk project te worden getoetst aan de wettelijke vereisten. De vergunningverlening verloopt sneller en gemeenten hebben minder capaciteit nodig. Zo kan nieuwbouw sneller en goedkoper worden gerealiseerd. Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, en Jacos van Zelst, programmadirecteur Versnelling tijdelijke huisvesting bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, reikten de typegoedkeuring uit.

 

De woningbouwopgave is groot. Daarom is het belangrijk om het bouwproces te versnellen. Bijvoorbeeld door in te zetten op de industriële bouw van woningen. Dit verkort de bouw- en proceduretijd en zorgt op termijn voor lagere kosten. Ook leidt industrieel bouwen tot een hogere bouwkwaliteit, aantoonbaar minder gebreken en betere milieu- en energieprestaties.

Typegoedkeuring

Het Expertisecentrum Flexwonen heeft, met steun van het ministerie van BZK, de woningen van zes fabrikanten laten keuren. De woningen van Barli, Daiwa Modular House Europe, De Groot Vroomshoop, Hodes Huisvesting, Startblock en Ursem Modulaire Bouwsystemen hebben nu een typegoedkeuring gekregen, nadat met succes alle keuringen zijn doorlopen. Hierdoor kunnen opdrachtgevers, kwaliteitsborgers en gemeenten erop vertrouwen dat ze voldoen aan alle eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving. En kan er sneller gestart worden met de bouw.

De typegoedkeuring bestaat uit een KOMO-certificaat en een erkende kwaliteitsverklaring. Hiervoor zijn alle tekeningen, specificaties en berekeningen van de bouwsystemen kritisch beoordeeld door de certificerende instellingen SKH en SKG-IKOB. Ook is het productieproces in de fabriek en de interne kwaliteitsborging getoetst. In de toekomst wordt dit via steekproeven opnieuw gecontroleerd. In een tweede fase van het project worden ook de gebruikte installaties en de plaatsing van de woningen in een concreet bouwproject getoetst.

Ook typegoedkeuring aanvragen?

Vanaf nu kunnen ook andere modulaire bouwers zo’n typegoedkeuring aanvragen. Neem contact met ons op voor aanmelding of meer informatie.

 

 

Datum:
Dossier:
Aan de slag met flexwonen, Versnelling woningbouw
Onderwerp:
Beleid, Normering en certificering, Verplaatsbare woningen