Prijs-kwaliteitssysteem voor huisvesting arbeidsmigranten per 1 januari 2025

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten is het Prijs-kwaliteitsysteem (PKS) voor het inhouden van huisvestingskosten van arbeidsmigranten. Dit systeem zorgt voor meer transparantie en betere huisvesting. Het gaat op 1 januari 2025 in.

Het PKS is onderdeel van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten voor 2024, waarover de vakbonden FNV, CNV Vakmensen, De Unie en de brancheorganisaties ABU en NBBU een akkoord hebben bereikt. Het PKS maakt huisvestingskosten concreet en meetbaar. Deze afspraak geldt nu alleen voor ABU- en NBBU-leden. Er is inmiddels een verzoek ingediend bij het Ministerie van SZW om de cao, met daarin dus het PKS, algemeen verbindend te verklaren. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Huisvesting arbeidsmigranten
Onderwerp:
Financiering en exploitatie, Normering en certificering