123 Flexwonen

Annapark, Almere

Sas van Gentlaan 10, 1324 CT Almere

Woningcorporaties De Alliantie en GoedeStede laten in samenwerking met de gemeente Almere 200 tijdelijke sociale huurwoningen plaatsen in het Annapark, langs de zuidkant van de Sas van Gentlaan. Het complex zal bestaan uit vier clusters van elk circa 50 woningen. De groene buitenruimte tussen de gebouwen is deels ingericht voor het stallen van fietsen en deels als plek om te ontspannen en medebewoners te ontmoeten.
De circulaire en modulaire units (6 x 6, of 9 x 6) hebben een woonkamer met keukenblok, een of twee slaapkamers, en een badkamer. Het complex wordt gebouwd door De Meeuw. Oplevering is begin 2024, daarna blijft het nog ca 15 jaar staan.
De woningen zijn bestemd voor verschillende doelgroepen:

  • 105 voor reguliere woningzoekenden (50% voor jonger dan 27 jaar).
  • 25 voor buurtbewoners (Stedenwijk of Literatuurwijk)
  • 50 voor mensen met essentiële beroepen (c.q. onderwijs)
  • 20 voor mensen die uit de maatschappelijke opvang komen en toe zijn aan een stap naar zelfstandig wonen; zij krijgen individuele begeleiding op maat.
Aantal woningen
200
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
De Alliantie, Goedestede
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, jongeren, ouderen, studenten, uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
begeleid wonen, wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
€ 633,25 (netto, prijspeil 2021)
Bouwers/concept
De Meeuw
Start
2024 Q2
Eind
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

De woningen zullen tzt worden aangeboden via Woningnet Almere

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.