Regeling huisvesting aandachtsgroepen 2022 (RHA)

De specifieke uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen 2022 (RHA) stimuleert gemeenten om meer passende woonruimten te bouwen. Van maandag 19 september 2022 09:00 uur tot maandag 24 oktober 2022 17:00 uur kunnen gemeenten aanvragen indienen.

De huisvesting van aandachtsgroepen staat onder druk.  Ze vinden moeilijker een betaalbare woning met goede leefomstandigheden. De rijksoverheid wil met deze regeling net als in 2021 gemeenten stimuleren meer passende woonruimten voor deze groepen te bouwen. In totaal is daarvoor € 37.100.000 beschikbaar.

Aandachtsgroepen

Onder aandachtsgroepen verstaat deze regeling:

  • dak- en thuisloze mensen
  • statushouders
  • mensen die uitstromen uit een intramurale situatie
  • arbeidsmigranten
  • uitwonende studenten
  • woonwagenbewoners
  • mensen met sociale of medische urgentie

Voorwaarden

Met deze uitkering realiseert u als gemeente woonruimten:

  • met een redelijke huurprijs die niet hoger is dan de aftoppingsgrenzen en waarbij de huurpijs niet sneller stijgt dan het maximale huurverhogingspercentage (zie artikel 1 van de regeling)
  • waarbij de huurder zelf een schriftelijk huurcontract krijgt van de verhuurder
  • die nieuw gebouwd zijn of het gaat om transformatie van bijvoorbeeld kantoorruimte of zorgvastgoed.

Met deze regeling krijgt u géén uitkering voor verblijfsruimten of het om- of verbouwen van bestaande woningen.

Overige voorwaarden en alle verdere informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Doelgroepen flexwonen, Financiering en exploitatie, Vluchtelingen, Wonen met zorg/begeleiding