Brief aan informateur door ‘boegbeelden’ dakloosheid

Bert Frings en Leen van Dijke constateren, in hun rol als ‘boegbeeld’ voor de aanpak van dakloosheid, veel knelpunten die verhinderen dat snel een einde komt aan dakloosheid in Nederland. In opdracht van de ministeries van VWS, BZK en SZW bezoeken zij vele gemeenten, corporaties, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en veldpartijen om hen te ondersteunen in de realisatie van woonplekken en waar nodig in de omslag van opvang naar wonen.

De geconstateerde knelpunten betreffen vrijwel altijd meerdere ministeries. Ze schreven de informateur een brief hierover. In een (terug te luisteren) uitzending van Argos radio vertelden ze uitgebreid over zowel knelpunten als oplossingen.

Meer informatie op de website van Valente

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Beleid, Doelgroepen flexwonen, Draagvlak en communicatie, Wonen met zorg/begeleiding