Participatie en de omgevingsdialoog bij flexwoonprojecten

Een communicatie- en participatietraject vergroot draagvlak en draagt bij aan de versnelling van het flexwoonproject. Om initiatiefnemers - zoals woningcorporaties en gemeenten - te ondersteunen bij het vormgeven van een goed communicatie- en participatietraject, hebben Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting bruikbare handvatten verzameld.

Datum:
Dossier:
Aan de slag met flexwonen, Huisvesting arbeidsmigranten, Versnelling woningbouw
Onderwerp:
Draagvlak en communicatie