Artikelen

Onderwerpen: draagvlak-en-communicatie

De MYinfoNL-app: een slimme tool om arbeidsmigranten in de eigen taal te informeren over wonen, werken en leven

Het Expertisecentrum Flexwonen was op 23 mei aanwezig op het congres ‘Arbeidsmigratie in Goede Banen’. Daar hebben we laten zien … Lees verder >

Jubilerend Montana Ermelo viert 5 jaar sociale huisvesting aan uitstromers en spoedzoekers: ‘Saamhorigheid en rust’

Jong en oud vierden vrijdag 17 mei het vijfjarig bestaan van Montana Ermelo aan de Henriëtte van Heemstralaan 2. De … Lees verder >

Nieuwbouw zucht onder bezwaarmakende burgers

De stapels bezwaren tegen bouwplannen leiden tot wanhoop bij gemeenten. Projecten met duizenden woningen liggen een jaar of zelfs twee … Lees verder >

Iedereen wil nette huisvesting, maar niemand wil ‘Polenhotel’ in de achtertuin

Fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Iedereen wil het, maar de nieuwbouw ervan komt maar moeilijk van de grond, blijkt uit onderzoek … Lees verder >

Omgevingswet helpt bij huisvesting buitenlandse arbeidskrachten

Bedrijven schreeuwen om arbeidskrachten en halen veel werknemers naar Nederland. Meer en kwalitatief goede flexibele woonruimte voor deze arbeidskrachten is … Lees verder >

Terugblik op inspirerend congres Flexwonen in de provincie Utrecht

Een inspirerend en geslaagd congres, met een mooie mix van van deelnemers vanuit het rijk, gemeenten, corporaties, bouwers, architecten, beleggers en … Lees verder >

Op veel plekken angst voor ‘Polenhotels’, maar hier gaat het al tijden goed

In Brabant is steeds meer behoefte aan grote woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten. Maar in veel gevallen stuit dat op verzet omdat … Lees verder >

Communicatietoolbox Bijzonder gewoon wonen

Nog te vaak zijn er zorgen over de uitstraling, de eenzijdigheid van bewoners en de inpassing van flexwoningen in een … Lees verder >

Participatie en de omgevingsdialoog bij flexwoonprojecten

Een communicatie- en participatietraject vergroot draagvlak en draagt bij aan de versnelling van het flexwoonproject. Om initiatiefnemers – zoals woningcorporaties … Lees verder >

Staat de Brabantse buurtschap Vrilkhoven symbool voor toenemend verzet tegen arbeidsmigratie?

Het Brabantse Vrilkhoven (honderd inwoners)  is fel gekant tegen de komst van vierhonderd arbeidsmigranten. Ook elders groeit de weerstand, niet … Lees verder >