10 praktijkvoorbeelden huisvesting arbeidsmigranten door woningcorporaties

Nederland telt inmiddels bijna een half miljoen arbeidsmigranten. Daarvoor is meer en betere huisvesting nodig. Steeds meer corporaties gaan hiermee aan de slag. De Aedes-publicatie Huisvesting voor arbeidsmigranten – 10 Praktijkvoorbeelden beschrijft verschillende cases.

bekijk de publicatie 

In de publicatie staan voorbeelden van het transformeren van voormalig zorgvastgoed, kleinschalige huisvesting in de wijk, kamerverhuur en logies voor verschillende doelgroepen. Daarnaast zijn de beschrijvingen voorzien van foto’s en praktische tips. De publicatie is gemaakt door Huiswerk Advies & projecten in opdracht van Aedes.

Lees verder op de website van Aedes.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie