100ste Keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten uitgegeven

Vandaag is het 100ste keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten uitgegeven. Het keurmerk is voor Sagius Uitzenders B.V. Het bedrijf toont hiermee aan te voldoen aan de norm voor de huisvesting van arbeidsmigranten, die wordt beheerd door de Stichting Normering Flexwonen (SNF). In het SNF-register zijn alle 100 bedrijven terug te vinden die aan deze norm voldoen.

Voorzitter Koos Karssen van SNF: ”Het is goed om te zien dat binnen één jaar 100 bedrijven het keurmerk van SNF hebben behaald. 2.000 locaties zijn hiermee gecertificeerd. Gemeenten die arbeidsmigranten binnen hun grenzen huisvesten, kunnen hun voordeel doen met het SNF-register bijvoorbeeld door gecertificeerde bedrijven te betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe huisvestingslocaties of bij het uitvoeren van het handhavingsbeleid.”

De heer Sagius van Sagius Uitzenders B.V: ”Wij hechten grote waarde aan het kwalitatief goed huisvesten van onze werknemers en zijn dan ook tevreden met het behalen van het SNF keurmerk. Het behalen van dit keurmerk toont aan dat wij ook de huisvesting van onze arbeidsmigranten goed op orde hebben!”

Naast de 100 gecertificeerde bedrijven hebben nog eens 85 bedrijven zich inmiddels aangemeld om het SNF-keurmerk te behalen.

Onafhankelijk keurmerk

Met het keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten kunnen alle uitzendorganisaties, werkgevers en particuliere huisvestingsondernemingen aantonen dat hun huisvesting op orde is. Een steekproef van de huisvestingslocaties van de keurmerkhouders worden jaarlijks door een onafhankelijke instelling fysiek gecontroleerd op leefruimte, brandveiligheid, administratie en beheer, hygiëne, een minimum aantal sanitaire voorzieningen en kookgelegenheid. Voldoet de huisvesting niet, dan wordt de onderneming uit het register van SNF geschreven.

SNF is vorig jaar door ondermeer ABU, NBBU, VIA, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, LBV en De Unie opgericht om het aanbod en het gebruik van uitsluitend goede kwaliteit huisvesting voor werknemers uit het buitenland te bevorderen. In juni 2014 is een nieuw en onafhankelijk bestuur benoemd.

Voor meer informatie kijk op www.normeringflexwonen.nl

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Normering en certificering