2013: 15% van de tuinbouwers bij inspecties SZW in overtreding

De Inspectie heeft in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) in 2013 4.930 inspecties uitgevoerd.

download jaarverslag 2013 Inspectie SZW

Daarbij heeft zij 7.362 werkgevers gecontroleerd. Het aantal werkgevers dat een boete kreeg, is door de gerichte controle acties gestegen tot ruim 24%. Dit is een stijging van ruim 14% ten opzichte van 2012. In de land- en tuinbouw werden 347 werkgevers gecontroleerd waarvan er 52 in overtreding waren. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Inspectie SZW. Lees verder

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Handhaving