Notitie huisvesting arbeidsmigranten

Ter voorbereiding op een bestuurlijk overleg van betrokken partijen met de bewindslieden van SZW, BZK en EZ in maart 2020 stelde het Expertiesecentrum Flexwonen een notite op die de problematiek rond de huisvesting van arbeidsmigranten in beeld bracht.

Het overleg vormde mede de aanleiding tot het instellen van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer.

Download hier de Notitie huisvesting arbeidsmigranten

Datum:
Dossier:
Huisvesting arbeidsmigranten
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Doelgroepen flexwonen