Aalsmeer: huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken beter geregeld

Bedrijven in Aalsmeer kunnen niet zonder arbeidsmigranten. De gemeente vindt het dan ook belangrijk dat arbeidsmigranten veilig en legaal in onze gemeente kunnen wonen. Dat is niet alleen belangrijk voor de arbeidsmigranten zelf, maar ook voor de leefbaarheid in de wijken.

Kadernota huisvesting arbeidsmigranten 2018>

Daarom wil de gemeente heldere en eenduidige regels voor kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Op die manier kan de gemeente ook sneller en effectiever handhaven als dat nodig is. Dit zijn de hoofdpunten in de nieuwe nota huisvesting arbeidsmigranten die de raad op 13 december behandelt. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid