Aanbeveling Stichting van de Arbeid huisvesting arbeidsmigranten

Mede op initiatief van de ABU heeft de Stichting van de Arbeid een aanbeveling gedaan over de huisvesting van arbeidsmigranten. De stichting beveelt decentrale cao-partijen aan om bij de facilitering van de huisvesting van arbeidsmigranten minimaal het kwaliteitsniveau van SNF te hanteren.

De aanbeveling verstevigt de positie van SNF. Het doel is om meer arbeidsmigranten de zekerheid te geven van een veilige woning, goede voorzieningen en voldoende vierkante meters leefruimte per persoon. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Normering en certificering