Aandacht voor Midden- en Oost-Europeanen in Tilburg

Op maandag 1 december besteedde architectuurcentrum CAST (Tilburg) aandacht aan de huisvesting van Midden- en Oost-Europeanen in Tilburg. De locatie was bijzonder – een voormalig klooster waar nu 90 arbeidsmigranten wonen – en de sfeer gemoedelijk.

Kijk hier voor een videoregistratie van deze avond 
Kijk hier voor foto’s van deze avond
Klik hier voor foto’s van de Poolse migranten

Het was hard nodig dat er in Tilburg over migranten en tijdelijke huisvesting werd gepraat. Vanwege de geringe problemen die arbeidsmigranten in de stad opleveren, wordt men minder dan in sommige andere regio’s gedwongen na te denken over tijdelijke huisvesting. Toch is er een aanzienlijke groep  Midden- en Oost-Europeanen (zeker 5000 mensen, hoewel exacte aantallen niet bekend zijn) in Tilburg werkzaam en woonachtig.

Omdat CAST niet alleen wilde praten over, maar juist ook mét Midden- en Oost-Europeanen, kwamen zij als eerste aan het woord. Journaliste Pien Rosmalen interviewde diverse Tilburgse Polen. Zij vertelden over hun reden om naar Nederland te komen, en de uitdagingen die dat met zich mee bracht. Met hun persoonlijke, en vaak indrukwekkende verhalen, gaven zij een gezicht aan een groep mensen die vaak onbekend blijft. Tijdens het gesprek werden foto’s (door fotograaf Willie-Jan Staps) van de Polen in hun woonomgeving getoond.

Vervolgens werd het gesprek gevoerd met Leon Muurmans en Ela Rodenburg. Muurmans is bij Flex Housing verantwoordelijk voor de huisvesting van een deel van de uitzendkrachten van uitzendbureau SBA Flex. Hij vertelde over de uitdagingen bij het tegelijkertijd betaalbaar en kwalitatief huisvesten van mensen voor korte en middellange tijd. Rodenburg heeft een Pools adviesbureau (Polrada), en gaf aan dat het goed zou zijn om ook over andere vormen van huisvesting na te denken.

Die andere vormen van tijdelijke huisvesting kwamen aan bod in de presentatie van Jeroen Steenvoorden van Studio Prototype. In samenwerking met Bureau ZUS deed hij onderzoek naar kortstondige woonvormen, woonurgentie en arbeidsmigratie in Nederland. Steenvoorden plaatste de vraagstukken rond tijdelijke huisvesting in een breder perspectief, internationaal, economisch en ruimtelijk.

De aanwezigen praatten na afloop van de gesprekken en presentatie nog druk na. Het onderwerp laveert inhoudelijk tussen een discussie over integratie, ruimtelijke vraagstukken en beleidsmatige overwegingen. Er was voldoende stof tot nadenken, en er werden nieuwe contacten gelegd. Het belangrijkste doel van de avond, het op gang brengen van het gesprek, werd daarmee zeker behaald.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie