Aanjaagteam ‘Huisvesting arbeidsmigranten Haaglanden’ voortvarend van start

Geschat wordt dat ongeveer 15% van de arbeidsmigranten in Nederland in de Haagse regio woont. Dat zijn waarschijnlijk zo'n 45.000 personen. Er is alle reden aan te nemen dat dit aantal voorlopig zal blijven toenemen. De beschikbaarheid van voldoende kwalitatieve goede huisvesting blijft ver achter bij de vraag. Om het niet enkel bij mooie woorden te laten, is tijdens de bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd door het Stadsgewest Haaglanden van 18 juni 2012 een zogeheten aanjaagteam gepresenteerd.

Inmiddels heeft het team al stevige stappen gezet. Wethouder Arne Weverling (gemeente Westland): ‘Arbeidsmigranten dragen op dit moment voor een groot deel bij aan het in stand houden van de economische kracht van Westland. De gemeente Westland streeft daarom naar een eerlijk woon- en werkklimaat. Komende weken bezoek ik niet alleen mijn collega’s in Stadsgewest Haaglanden maar ook de wethouders van onder meer Vlaardingen en Schiedam om dit onderwerp op de kaart van andere gemeenten te krijgen’. Daarnaast zet Karin van Dreven, directeur-bestuurder van woningcorporatie HaagWonen zich in om het vraagstuk bij haar collega’s in de regio te agenderen. ‘Met mijn collega’s van Sociale verhuurders Haaglanden (SVH) wil ik graag bespreken waar zij kansen dan wel knelpunten zien’. Daarnaast zet ondernemer John Snoep (SRS Servicediensten) zich in. ‘Ik ga in overleg met onze brancheorganisaties een regionale ronde langs ondernemers – die arbeidsmigranten huisvesten – doen om te bezien wat zij nodig hebben dan wel kunnen bieden’. Het aanjaagteam wil eind september de inventarisatieronde afronden.

Het uiteindelijk doel is en blijft op korte termijn te komen tot concrete bestuurlijke afspraken voor meer èn betere huisvesting voor arbeidsmigranten in de regio Haaglanden.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: