Aanjaagteam huisvesting Arbeidsmigranten Haaglanden

Op 18 juni 2012 vond een verkennende regionale startconferentie plaats en is er toen een zogeheten 'aanjaagteam' geformeerd. Hierin zitten Karin van Dreven (bestuurder Haagwonen), Arne Weverling (wethouder Westland) en John Snoep (SRS Servicediensten). Het team zet zich in om die condities scheppen waardoor gemeenten, werkgevers en huisvesters tot concrete bestuurlijke afspraken kunnen komen. Op de vervolgconferntie van 24 juni 2013 is bijgaande film getoond over de inspanningen van het aanjaagteam.

https://youtu.be/dWHIva7FcEc

bron: Stadsgewest Haaglanden (de link naar de bron is inmiddels niet meer actief).

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid