Aankondiging bedrijvenenquete over arbeidsmigranten

In West-Brabant loopt een onderzoek naar de huisvesting en arbeidssituatie van werknemers uit Midden-, Oost- of Zuid-Europese landen. Dit wordt uitgevoerd door de Regio West-Brabant in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een onderdeel van het onderzoek is een enquête onder bedrijven met meer dan vijf werknemers in sectoren waar de meeste arbeidsmigranten werkzaam zijn. Met behulp van deze enquête wordt achterhaald hoeveel mensen uit die landen hier werken, hoe lang ze blijven en welk type huisvesting voor deze groep werknemers wenselijk is.

Half december ontvangen bedrijven in de regio een brief met daarin het verzoek om de enquête in te vullen. De vragen die onder andere aan de orde komen zijn:
– hoe lang de migranten in dienst zijn
– of zij seizoensgebonden werk doen
– of werkgevers voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van deze buitenlandse werknemers

De Regio West-Brabant vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk enquêtes worden ingevuld, omdat daarmee een betrouwbaar beeld wordt verkregen. Pas dan is het mogelijk goede maatregelen te nemen die in het belang zijn van de werkgevers, de arbeidsmigranten en de inwoners in West-Brabant. We vertrouwen erop dat veel werkgevers tijd willen vrijmaken om de vragenlijst in te vullen.

Het onderzoek loopt tot en met maart 2013. In deze periode inventariseren we ook de woonwensen van de migranten en vragen we de gemeenten in de regio naar hun beleid en bestaande plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Na afronding van het onderzoek zal de Regio West-Brabant in nauwe samenwerking met de gemeenten, woningcorporaties, werkgevers, uitzendbureaus en particuliere verhuurders nieuwe plannen maken.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: