ABN AMRO-rapport: Bemiddeling en inhuur van arbeidsmigranten

Al sinds ver voor de coronacrisis doen zich problemen voor rond arbeidsomstandigheden van kwetsbare arbeidsmigranten. Het kan hierbij helpen wanneer zowel uitzenders van arbeidsmigranten als inlenende bedrijven zich committeren aan keurmerken en certificaten waarin eisen worden gesteld aan onder meer de kwaliteit van huisvesting. Verbetering van de werksituatie van arbeidsmigranten kan bovendien helpen om de nijpende personeelstekorten het hoofd te bieden.

bekijk ABN AMRO rapport bemiddeling en inhuur van arbeidsmigranten>

Vooral in het geval van de meest kwetsbare arbeidsmigranten doen zich incidenten voor met betrekking tot slechte huisvesting en onterechte looninhoudingen. Vanwege die maatschappelijke druk en vanwege het grote tekort aan personeel neemt voor zowel uitzenders als voor inleners neemt de noodzaak van goed werkgeverschap toe.  Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie