Actieplan MOE-landers

download brief Kamer

download maatregeloverzicht

Inhoud van dit document:

  1. Europees kader en recente ontwikkelingen arbeidsmigratie MOE-landen
  2. Binnenkomst in Nederland: voorlichting en registratie
  3. Werk
  4. Sociale voorzieningen: uitkeringen, zorg en maatschappelijke opvang
  5. Huisvesting
  6. Inburgering
  7. Verblijfsbeëindiging en terugkeer

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: