Actualiseringsplicht bestemmingsplan alvast afgevoerd

Gemeenten hoeven binnenkort niet meer elke tien jaar bestemmingsplannen en beheersverordeningen te actualiseren. De Eerste Kamer heeft deze week voor het wetsvoorstel gestemd waarmee de afschaffing hiervan wordt geregeld.

‘Vooruitlopend op de Omgevingswet regelt deze wet de afschaffing van de actualiseringsplicht voor een groot deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen,’ zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Wetten en regels