Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken: feiten en cijfers over Migratie en Gemeenten (deel 1)

16 maart gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenten hebben veel lokale opgaven voor hun burgers. Daaronder vallen ook het opvangen van asielzoekers en het huisvesten van diegenen die een asielvergunning hebben gekregen (statushouders). Maar tevens is het huisvesten van arbeidsmigranten een gemeentelijke opgave en sinds begin dit jaar ligt de inburgering van migranten eveneens weer op het bordje van de gemeenten.

Omdat cijfers en feiten over migratie relatief weinig aandacht krijgen in het publieke en politieke debat, publiceert de adviesraad migratie – in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen – een blogserie waarin kennis en feiten over Migratie en Gemeenten staan.  Dit eerste blog gaat over de huisvesting van statushouders. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen